Senaste inläggen

Av MB Chron - 28 september 2013 19:18

Fråga:

Håkan Ågren

Tisdag 17 sept 13:09

Hejsan

 Mitt namn är Håkan Har du någon gång provat Fitline vi har många tusentals som har fått underbara resultat. vill du veta mera kontakta mig på amilo@live.seSvar:

Ja jag har testat Fitline

Och det var inte bra för mig

Jag fick diarre vilket gjorde att chronet blev aktivt. Så för mig passar det inte

Av MB Chron - 16 september 2013 19:15

Inflammatorisk tarmsjukdom Morbus Crohn och Ulcerös Kolit


Introduktion

Inflammatorisk tarmsjukdom är ett samlingsnamn för Crohns sjukdom och ulcerös kolit. De behandlas och följs i första hand av medicinläkare, så kallade gastroenterologer. Dessa sjukdomar hör till gruppen autoimmuna sjukdomar, dvs imunförsvaret ger sig på den egna kroppen och skapar inflammation och vävnadsskada.

Crohns sjukdom yttrar sig vanligtvis som buksmärtor, ofta efter födointag vilket leder till viktnedgång då mat undvikes.Ulcerös kolit ger som huvudsymtom blodiga diarréer. När inflammationen är kraftig kan feber föreligga tillsammans med en uttalad trötthet.

Medicinsk behandling syftar till att dämpa inflammationen och på så sätt hindra vävnadsskada.
Under sjukdomens förlopp kan det bli aktuellt med operation av olika slag. Antingen på grund utav att mediciner inte hjälper för att dämpa inflammationen eller då inflammationen lett till komplikationer såsom förträngningar på tarmen eller fistlar (falska gångar mellan tarm och tarm, tarm och hud eller tarm och andra organ).

Behandling

I första hand är behandlingen medicinsk med olika typer av läkemedel som dämpar immunförsvaret.
De kirurgiska behandlingarna som kan vara aktuella är:

  • Kolektomi (borttagande av tjocktarmen)
  • Olika typer av rekonstruktion av tarmen efter kolektomi såsom bäckenreservoir, ileorektalanastomos (IRA) och kontinent ileostomi (Kock’s reservoir). På kolorektalenheten, Östra har vi stor erfarenhet av Kock’s reservoirer och är en av få kliniker i landet som utför denna typ av operation.
  • Strikturoplastik/ tarmresektion (operation för att vidga eller ta bort del av tarmen)

Kolektomi görs akut eller halvakut om inflammationen är kraftig och inte gått att få stopp på med mediciner. Den görs också planerat om förstadier till cancer, eller cancerceller hittas vid koloskopikontroller. Dessa kontroller ska göras vart annat år om sjukdomen engagerar tjocktarmen och du haft sjukdomen i 7 år.
Strikturoplastik eller tarmresektion görs då inflammationen lett till ärrbildning som givit förträngningar på tarmen. Denna typ av operation görs oftast pga Crohns sjukdom och förträngningarna sitter vanligen på tunntarmen. Tarmresektion görs också om det bildats en fistel mellen tarm-tarm, tarm-hud eller tarm-urinblåsa/slida.

De olika typerna av rekonstruktionerna av tarm är aktuella när tjocktarmen opererats bort.
När det gäller vilken typ av kirurgi som kan vara aktuell för just dig beror det på många olika faktorer. Vilka besvär du har, hur din sjukdomsutbredning ser ut, om du tidigare genomgått någon typ av kirurgi samt hur din slutarmuskel fungerar. Ditt fall brukar tas upp i en teamkonferens där både gastroenterolog och kirurg deltar. Givetvis är även dina önskemål och synpunkter viktiga.


källa : http://www.sahlgrenska.se/sv/SU/Vardutbud/magtarmsjukvard/Diagnoser-och-sjukdomstillstand/Diagnos11111/

Av MB Chron - 8 mars 2013 11:14

mamma

Onsdag 6 mars 00:05

Hej! Misstänker att min dotter har morbus crohn. Hon har haft diarrè en längra tid och då även blod både i avföringen och även däremellan. hon har varit hos doktorn och tagit prover men inte fått svar än. Hon har inte ont i magen dock, lite spänd bara. Kan det ändå vara Morbus crohn?Man skall inte föregå de prover läkarna gör. För det finns bara ett sätt att konstatera Mb chron och det är via cell prov.

Men utifrån din beskrivning så kan det finnas flera sjukdomar som det rör sig om.

Glutenintolerans är det första jag tänker på. men där stämmer inte riktigt blodig avföring.

Sedan har du Ulcerös Kolit. Detta är en beslöktad sjukdom (i symtom syndromen) det är en inflamation där oftast bara tjocktarmen utsatt men där sknas smärtan.

Sedan chron: det är lite som jag ser det skall tyda på chron. Det enda som jag kan hänröra till är blodet och att hon är ung.

Mina största symtomer var och är SMÄRTA och blod i avföringen.

Men detta är min uppfattning för att få en riktig diagnos måste man ta cell prover på partiet som är angripet

Ha förtröstan man har kommit väldigt långt i hjälpande medeciner

L-A

Av MB Chron - 1 januari 2013 15:11

Gott nytt år till er alla

med hopp om ett friskt och glädjande år

mitt 2012 har varit allt annat än bra.

inte så mycket sjukdom som känslomässigt.

jag vet att det är mycket lättare att ta sig genom svårigheter

tillsammans än ensamma

så var rädda om varandra och lysa till varandra

så kommer det nya året bli JÄTTEBRA

<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3

Av MB Chron - 11 maj 2012 16:58

Morbus Crohne

 

Sjukdomsförlopp

Vanligtvis uppträder Crohns sjukdom i 20- till 30-årsåldern, men både barn och äldre människor kan få sjukdomen. Aktuella rapporter visar att sjukdomen blivit vanligare bland ungdomar. Vid Crohns sjukdom kan tarminflammationen omfatta hela magtarmkanalen, från munhålan till ändtarmsöppningen. För den enskilda patienten förekommer emellertid inflammationen oftast på en bestämd plats. I allmänhet kan patienter med Crohns sjukdom delas in i tre lika stora grupper: de med tunntarmsinflammation, de med inflammation i den sista delen av tunntarmen (ileum) och tjocktarmen, samt personer med inflammation som är begränsad till enbart tjocktarmen. Det är en missuppfattning att inflammationen vid Crohns sjukdom med tiden tenderar att sprida sig genom hela magtarmkanalen. Det är snarare så att inflammationen förekommer på en förutbestämd plats för varje patient. Crohns sjukdom har ett skovformat förlopp. Intressant nog har studier från USA visat att man med medicinsk och/eller kirurgisk behandling kan hålla patienten symptomfri större delen av tiden.

Symptom
          De kliniska symptom som förknippas med Crohns sjukdom är beroende av flera faktorer. Diarré är ett typiskt kännetecken hos de flesta patienter. Blödning från ändtarmen uppstår i cirka 30% av fallen. Nedsatt aptit, viktförlust och buksmärta är vanliga symptom. Under det mer svårartade aktiva stadiet förekommer ofta feber och trötthet.

Crohns sjukdom utanför magtarmkanalen
          Hos cirka 10% av patienterna med Crohns sjukdom visar sig sjukdomen utanför magtarmkanalen. Ledsmärta och inflammation är de vanligaste tecknen på sjukdomen utanför magtarmkanalen. I mer sällsynta fall kan även hud, ögon eller lever drabbas.

Undersökning
          Diagnosen av Crohns sjukdom bygger på vanlig anamnes kombinerat med endoskopi eller radiologisk undersökning. Blodprov kan avslöja tecken på en pågående inflammation, och avföringsprov kan behövas för att utesluta ett infektiöst ursprung.


Historiskt perspektiv

Precis som för ett brett urval av diagnoser härrör de första rapporterade fallen av inflammatorisk tarmsjukdom från Hippokrates skrifter. Det är naturligtvis omöjligt att uttala sig om den exakta diagnosen utifrån dessa rapporter.

År 1932 publicerade läkarna Crohn, Ginzburg och Oppenheimer, från Mount Sinai Hospital i New York, sin rapport om en ny sjukdomstyp, regional enterit. Denna kom att bli känd som Crohns sjukdom. Först år 1960 insåg man att Crohns sjukdom också kunde omfatta tjocktarmen.


Crohns sjukdom - Behandling

Behandlingen vid Crohns sjukdom har som mål att framkalla remission och bevara uppnådd remission. Dessutom kan tillskott av näringsämnen behövas.

Steroider: Har visat sig effektiva i det kortsiktiga perspektivet för att framkalla remission. Steroider används inte i underhållsbehandling pga. bristande effekt i kombination med hög biverkningsrisk.

Aminosalicylsyror: Betraktas som säkra, men med ganska dålig effekt vid Crohns sjukdom. Trots denna profil betraktas aminosalicylsyror som ett förstahandsmedel, särskilt i sjukdomens lindrigare former.

Antibiotika: Specifika antibiotika prövas ofta vid Crohns sjukdom som ett andrahandsmedel i lindriga fall, ofta i kombination med andra läkemedel.
Immunosuppressiva medel: Betraktas som effektiva, särskilt i underhållsbehandling. Pga. en tydligare risk för svåra biverkningar ses immunmodulerande medel som ett tredjehandsmedel.

Adacolumn®-aferes: Är en ny och unik, icke-farmakologisk metod vid Crohns sjukdom. I stället för att administrera ett läkemedel minskar Adacolumn®-aferessystemet den pågående inflammationen genom att adsorbera överaktiverade vita blodkroppar från blodomloppet, och därigenom minska den inflammatoriska belastningen, utan den risk för biverkningar som uppstår genom läkemedel. Se Adacolumn.

Kirurgisk behandling: Hos cirka 50% av patienterna med Crohns sjukdom krävs förr eller senare ett kirurgiskt ingrepp. Genom den senaste tidens framsteg inom behandlingen av Crohns sjukdom antar man att antalet patienter i behov av kirurgi kommer att minska. Dessutom har en mer försiktig kirurgisk teknik utvecklats som erkänner värdet av att spara så mycket som möjligt av magtarmkanalen.


Länk till Otuska

Av MB Chron - 11 maj 2012 16:41

Nu har varit väldigt länge sedan jag skrev här

Min chron är OK Jag har hunnit med två vänder till Umeå

och sprängt Njursten. Första sprängningen blev inte lyckad.

Utan jag fick göra en ny. Mitten av April. Den blev mycket bra.

Redan efter ca 10 timmar började stenarna trilla ut. Så några har jag

fångat. Och lämnat in till sjukhuset så att dom skall skicka dom till

Lidköping eller Linköping för att analysera vad dom består av.

Man hoppas kunna tillsätta något i min kropp för att jag inte

skall tillverka så pass många stenar så fort.

"Lycka till:-)"

Sedan har det hänt lite i mitt hem förhållande. Är nu mer

ensam "Separerad" Det gick väldigt fort och jag har nog inte förstått det riktigt än.

Men Jänta bor hos mig för närheten till skolan. "Skönt"

28 år. Pang. Uppbrott ???

Men vad kan jag göra. Vänta på framtiden bara.

Jag lite uppdate. får se vad som händer. framöver


Glad sommar till er alla

<3 <3 <3 <3 <3

Leif-Anders

Av MB Chron - 3 oktober 2011 17:42

Hej på er!


Jag har inte skrivit så mycket under en tid nu.

Jag har haft en J..la sommar. Den 14 juni åkte jag in på sjukhuset för njursten.


trode i min enfald att en spruta skulle hjälpa. men icke, Nej den satt där den satt. Så efter 36 timmar fick jag komma ner på Operation där man tänkte gå in och hämta stenen.


Man kom så långt att man skulle knipsa sönder stenen och ta med den ut. Men där gick hela skiten åt h..vete. Maskineriet som håller njurgången öppen slutade att fungera.


Man la då in en slang mellan njuren och urinblåsan. Visst sluta värken och man slapp ha ont. Men det skavde i stället.

En vecka senare fick jag åka till Umeå och spränga.


Där märkte man en lika stor sten upp i njuren. Så man började spränga på den som satt i njur gången och jag tänkte att då kan man ju ta bort slangen innan men ger sig på den andra.

NEJ.


4 veckor efter första sprängningen var det dags igen ny sprängning på den sten som satt i njuren.

Eftersom slangen låg kvar i gången så blev det inget tryck på stenarna så dom låg där dom låg .

Nu som flera små stenar eller små och små!

Dom låg i storleken 5-10 mm i diameter.

Efter andra sprängningen skulle man vänta på att stenarna skulle kommma ut själv men inget hände så jag sa till om att om slangen tog bort så skulle det bli mer tryck på dom stenar som fans kvar.


I slutet av Augusti tog man bort slangen genom att gå in och hämta den.

Man fick sitta i en typ av gynstol så nu vet jag hur det känns. Jag tycker synd om er tjejer!

Man gick in med en i mina ögon tång som såg ut som om den var lika stor som mig själv.


Man fick ju följa hela händelseförloppet på Intern tv "Det var väl lite förstorat" Men det känndes så vill ni ha kul på en fredag kväll Gör inget sådant.


Det enda fördelen med det hela var att efter att slangen kom ut så kom också stenarna och trots att dom var stor gick det väldigt bra att få ut dom.


Nu hoppas jag att jag slipper stenarna ett litet tag i allafall.

Att jag får nya det vet jag men hoppas att det dröjer att tag innan dom ger sig till känna.


Så har min sommar varit så man kan ju ha haft det bättre men även sämre.

Ha det


Leif-Anders

 

Av MB Chron - 15 juli 2011 12:02

Fråga:

Läkaren
misstänker chron på mig men jag har bara lite förhöjda inflammationsvärden. Min
fråga är: när det står smärta i magen som symtom, var sitter den smärtan?


Svar:

Smärtan sitter strax under revbenen och neråt. kan säkert
vara lite olika men eftersom det i chron fall oftast är tarmen som är angripen
och inflammerad så ligger smärtan där man har tarmen. Oftast gör inflammationen
att tarmen inte kan arbeta som vanligt utan drar ihop sig i krampliknande
rörelse.

Presentation

Fråga mig

7 besvarade frågor

Google Översätt

Klocka

Gästbok

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2013
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

www.kvalitetskatalog.se

RSS

BESÖKSRÄKNARE

Hälsa bloggar

toppblogg

Blogtoplist.se

flag counter

free counters

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Bloggar Topplista

Blogg Topplista

Blogglista.se

Blogglista.se

Superblog.se

Topplista.se

Topplista.se - Nätets bästa sajter

frisim blogg ping

Pinga Frisim

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se