Senaste inläggen

Av MB Chron - 21 november 2009 17:25

Glädje

 

Att höra ett skratt

att se ett leende

Att höra något rolig

att få en kram

Att höra ett hej

att få ett grattis på födelsedagen

Att få ett kort med jag saknar dig

att veta att man behövs

Att se in i ett barns ögon

Vad mer går att önska

av: "MB Chron"

  


ANNONS
Av MB Chron - 20 november 2009 20:54


DÄRFÖR FINNS JAG

  

Jag tänker jag lever

Därför finns jag till

  

Jag andas mitt hjärta slår  

därför finns jag till

Jag ser jag kan göra vad jag vill  

Därför finns jag

Jag kan gå jag kan springa

Därför finns jag

  

Jag talar jag sjunger

där för finns jag

Jag är jag

och det är jag glad för

Av: "MB Chron"

            

ANNONS
Av MB Chron - 19 november 2009 22:52

HIT OCH DIT

 

Man velar än hit och än dit 

Man kommer inte fram en enda bit

 

Ska man inte eller ska man?

Ta sprutan mot influensan?

 

Man har vänt på varje sten

Lyft på varje ben

 

att hitta ett bra argument

som håller för att det själv skall kännas rent

 

Och man vill inte att någon sjuk skall bli

Speciellt ens familj där är man ju vi

 

Så vad man än beslutar att göra

lyssna inte på andra lyssna bara på ditt egna öra

av: "MB Chron"

 

          

Av MB Chron - 19 november 2009 22:23

Vaccinering mot Influensa A(H1N1)

Jag har sett att många funderar fram och tillbaka

om man skall vaccinera sig eller inte.

Jag kan inte säga vad ni skall göra Men jag kan

tala om hur jag resonerade.

* För det första jag har ju Morbus Chron och har

ganska hög kortison dos plus att jag går på

något som heter HUMIRA en medicin som drar ner

mitt immunförsvar så att jag inte skall reagera

så hårt på min aktiva Chron.

Min läkare sa åt mig ganska omgående att jag

skulle stå bland dom första när man började vaccinera riskgrupperna

Men jag var lite i valet och kvalet.

Jag fick 1997 den influensa som då härjade och var

JÄTTE dålig i 14 dagar. låg på infektions kliniken

i en vecka. Men efter den influensan var jag

inte förkyld på 4 år.

Och tänkte nu får jag influensan och inte vaccinerar mig

så kanske jag blir immun mot allt vad influensa heter

i 3-5 år. Jippi.

Men samtidigt om jag får influensan och inte klarar

av den. Då lämnar jag min underbar dotter utan Pappa

och det har jag lovat att inte göra.

"I alla fall inte än på många år"

Och har jag lovat henne något så ska jag F..ne mig göra

allt som står i min makt för att hålla detta.

Min fundering gick vidare till att vaccinet inte är riktigt testat

men utifrån alla som hittills tagit vaccinet så

är biverkningarna lindrigare än dom stackare

som har fått koppla på sig konstgjorda lungor.

Jag ville heller inte att min dotter skulle råka ut för

influensan. så när dom erbjöd vaccinering på skolan

så nappade jag direkt för hennes räkning.

Även där övervägde dom i mitt tycke lindriga

biverkningar oron att mista henne.

Men ännu efter att jag har tagit första sprutan

så vet jag inte om jag har gjort rätt.

Där emot är jag 99% säker på att jag har gjort rätt

när min jänta vaccinerade sig.

Nu ska jag bara vänta i ca 2 veckor till innan

jag tar nästa spruta.

Som jag sa tidigare Jag kan inte säga vad andra

med kroniska sjukdomar skall göra.

Det är upp till var och en att bestämma men

har man barn/familj så är det inte bara

en själv man tänker på!

Av MB Chron - 18 november 2009 15:28

Ännu en dag

 

Ännu en dag

Man vill vara alla till lag

 

Man springer man ilar

när ska man få vila

 

Varför hjälper ingen mig

är jag bara dum så sig

 

Man kan inte hjälpa

att man ingen vill stjälpa

 

Utan ställer då upp

utan att ge upp

av: ”MB Chron”

  

Av MB Chron - 18 november 2009 12:30

Jag hittade denna sida med information om Morbus Chron och tyckte den kändes Övergripande

den har lite om mycket och sen fins det möjlighet att gå in på sidan och ställa specefika frågeställningar

Detta kan även göra hos mig: Men då mer om hur det är att leva med Morbus Chron Jag svarar alla.

Du får vara anonym

 

Mer fakta om Morbus Chron

 

Källa: Inflammationssjukdomar.se


Här berättar vi om Crohns sjukdom. Sjukdomen är uppkallad efter en amerikansk läkare, Burrill Crohn, som beskrev den 1932. Besvären kan vara allt från lindriga till svåra, men med behandling är prognosen god, många blir besvärsfria och kan leva som vanligt.

Crohns sjukdom är en inflammatorisk sjukdom som kan uppstå var som helst i magtarmkanalen. Det är vanligast att den sista delen av tunntarmen och tjocktarmen blir inflammerad, men inflammationen kan drabba vilken del av magtarmkanalen som helst. Drygt 25000 personer i Sverige beräknas ha Crohns sjukdom, och drygt 500 personer insjuknar varje år. Man insjuknar oftast i 20-30 årsåldern och det är lika vanligt hos kvinnor som hos män.

En annan inflammatorisk tarmsjukdom är ulcerös kolit. Vid ulcerös kolit begränsas inflammationen till ändtarmen och/eller tjocktarmen, till skillnad från Crohns sjukdom, som kan drabba hela magtarmkanalen, från matstrupe till ändtarm.Behandling av Crohns sjukdom

Crohns sjukdom är en inflammatorisk tarmsjukdom. Detta är viktigt att veta eftersom det har stor betydelse för behandlingen. Det finns idag effektiva läkemedel som kan stoppa inflammationen och läka tarmslemhinnan, bland annat en ny typ av biologiska läkemedel eller TNF-hämmare. Dessa kan användas vid svåra besvär när annan behandling inte varit tillräckligt effektiv. Målet med behandlingen är att man ska kunna leva som vanligt trots sin sjukdom.

Om läkemedelsbehandling

Vilka läkemedel man kan använda beror dels på sjukdomens svårighetsgrad och dels på var i tarmen inflammationen finns och hur utbredd den är. Kombinationer av olika läkemedel är vanliga och vissa läkemedel används bara kortare perioder. Det är också viktigt att komma ihåg att vi alla är olika och det som fungerar för någon kanske inte alls fungerar för en annan person. Ofta prövar man sig fram för att hitta en behandling som passar.
Sulfasalazinpreparat och 5-ASA
Vid lindriga till måttliga besvär från Crohns sjukdom används ofta sulfasalazinpreparat som innehåller sulfa och 5-aminosalicylat (5-ASA) eller läkemedel som enbart innehåller 5-ASA. Effekten kommer långsamt. Biverkningar förekommer men är relativt ovanliga.

Antibiotika

Vissa typer av antibiotika har ibland god effekt på de besvär som Crohns sjukdom medför, men påverkar inte grundsjukdomen. Den goda effekten gäller särskilt om man har fistlar eller någon form av infektion till följd av Crohns sjukdom.

Immunmodulerande läkemedel

Vid långvariga eller svåra besvär används immunmodulerande behandling som till exempel azatioprin. Effekten är långsamt insättande. Allvarliga biverkningar kan förekomma.

Kortison

Vid akut inflammation används oftast ett kortisonläkemedel som sedan trappas ned under ett par månader. Effekten är kraftig och kommer relativt snabbt men långvarig behandling begränsas av biverkningar.

Biologiska läkemedel

Det senaste tillskottet bland läkemedlen, TNF-hämmare dämpar inflammationen och kan läka tarmslemhinnan. Effekten är kraftfull och kan komma mycket snabbt. Målet med behandlingen är att läka tarmslemhinnan så att man slipper skov och kan leva som vanligt trots sjukdomen. TNF-hämmare används vid Crohns sjukdom när besvären är svåra och annan behandling inte gett tillräcklig effekt. Innan behandlingen påbörjas är det viktigt att kontrollera att man inte har eller har haft tuberkulos eller annan svår infektion. Allvarliga biverkningar och överkänslighetsreaktioner kan förekomma.

Varför är biologiska läkemedel som TNF-hämmare effektiva?

Vid inflammatoriska sjukdomar som Crohns sjukdom har immunförsvaret reagerat fel mot den egna kroppen. En inflammation är normalt en bra försvarsreaktion mot fiender som till exempel virus eller bakterier. När vi utsätts för en attack aktiveras immunförsvaret och inflammationen tar hand om fienden. TNF (Tumör Nekros Faktor) är en molekyl som finns i kroppen med uppgift att starta och driva på den inflammatoriska reaktionen. Tyvärr blir det fel ibland och inflammationen riktas mot den egna kroppen. Vid Crohns sjukdom är det i huvudsak slemhinnan i tarmen som drabbas. Behandling med biologiska läkemedel blockerar TNF och dämpar därmed inflammationen. TNF-hämmare är oftast inte den första behandlingen man får, utan ges då andra medel inte haft tillräcklig effekt eller när sjukdomen har en hög inflammatorisk aktivitet.

Kirurgi

Kirurgisk behandling kan förekomma i olika omfattning. Om man trots läkemedelsbehandling får besvär med varbölder, fistlar eller förträngningar kan en operation bli nödvändig. Man opererar oftast bara bort den sjuka delen av tarmen men i vissa fall kan det bli nödvändigt att ta bort en större del av tarmen och patienten kan få en ileostomi (påse på magen).


”Texten har granskats och godkänts av Tryggve Ljung, medicinsk rådgivare på Schering-Plough, Leg läk, Med Dr, Specialist i medicinsk gastroenterologi och hepatologi.”


Orsaker till Crohns sjukdom

Både ärftliga faktorer och faktorer i vår omgivning har betydelse för att man ska utveckla Crohns sjukdom. Sannolikt krävs en kombination av både arv och miljö för att sjukdomen ska utvecklas.

I Sverige blir ungefär 500 personer sjuka varje år. Lika många kvinnor som män drabbas. Det vanligaste är att man insjuknar när man är mellan 20 och 30 år, men man kan drabbas i alla åldrar. Det har blivit vanligare att barn insjuknar. Crohns sjukdom finns i hela världen men är vanligast i Europa och Nordamerika.

Personer med vissa gener har en ökad risk att bli sjuka. Sjukdomen finns många gånger i släkten, men risken för att sjukdomen ska gå i arv till barnen är ganska liten. Crohns sjukdom smittar inte. Man vet att rökare drabbas oftare och att sjukdomen försämras av rökning. Det går inte att förebygga Crohns sjukdom. Däremot går det att göra mycket för att lindra besvären när man har Crohns sjukdom.

 

”Texten har granskats och godkänts av Tryggve Ljung, medicinsk rådgivare på Schering-Plough, Leg läk, Med Dr, Specialist i medicinsk gastroenterologi och hepatologi.”Symtom vid Crohns sjukdom

Typiskt för Crohns sjukdom är att besvären kommer i så kallade skov, det vill säga att det blir värre i perioder. De här perioderna går sedan över i lugnare faser då man inte känner av symtomen så mycket. Ibland kan symtomen försvinna helt en tid. Själva sjukdomen är kronisk och kan inte helt försvinna men det finns mycket man kan göra för att minska besvären.

De vanligaste symtomen är magsmärtor och diarré, ofta flera gånger om dagen. Man kan också få feber, viktminskning, trötthet och ibland förekommer blod i avföringen. Symtomen varierar beroende på var i tarmen inflammationen sitter. Det förekommer att andra delar av kroppen också drabbas av inflammation, i form av problem med lederna, ögoninflammation eller hudförändringar. Barn som har Crohns sjukdom kan få en avstannad tillväxt och utveckling om de inte behandlas.

 

”Texten har granskats och godkänts av Tryggve Ljung, medicinsk rådgivare på Schering-Plough, Leg läk, Med Dr, Specialist i medicinsk gastroenterologi och hepatologi.”Att leva med Crohns sjukdom

Det går att leva med Crohns sjukdom och få ett bra liv. Den jobbigaste perioden är vanligtvis när man blir sjuk första gången och inte vet vad det är som är fel. Det tar ofta tid innan man säkert vet att det är Crohns sjukdom som man har. När man väl vet det och får behandling blir man för det mesta snabbt bättre. Här har vi samlat information om olika saker som kan vara bra att känna till när man har Crohns sjukdom.

Att leva med Crohns sjukdom ska inte behöva innebära att man åker berg-och-dalbana och mår bra en period för att sedan må uruselt en månad senare. Målet med modern behandling är att tarmen ska läka och att man inte ska behöva få svåra skov. Crohns sjukdom kommer och går i perioder, så kallade skov. Långa perioder har många inga besvär alls och behöver ingen eller bara lite behandling. Andra kan ha en mer aktiv och svår sjukdom och alltid behöva behandling. Med modern behandling kan de allra flesta leva som vanligt.

Om man vill skaffa barn är det bra att diskutera igenom detta med sin läkare eftersom en del mediciner kan påverka mamman och barnet. Även förlossningen bör man diskutera igenom innan det är dags eftersom en naturlig förlossning kan öka risken för läckage från tarmen.

Eftersom Crohns sjukdom påverkar magen är det viktigt att hitta rätt kosthållning. En hälsosam diet inkluderar mat från olika delar av kostcirkeln: bl.a frukt, grönsaker, mejeriprodukter och kött eller andra proteinkällor. En dietist kan ge råd och hjälp.

Crohns sjukdom kan göra att tillvaron känns stressad. Genom att bli medveten om sjukdomen kan man reducera sin nervositet och stress kring denna. Läs information om Crohns sjukdom, tala med din doktor och var inte rädd för att ställa detaljerade frågor. Ofta kan det vara värdefullt att diskutera sin situation med människor i en liknande situation. Via Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka finns möjlighet att få ytterligare stöd.

 

”Texten har granskats och godkänts av Tryggve Ljung, medicinsk rådgivare på Schering-Plough, Leg läk, Med Dr, Specialist i medicinsk gastroenterologi och hepatologi.”

Av MB Chron - 17 november 2009 22:18

En Hand

 

Räck ut en hand

Ut över varje land

 

Räck den till vän så som till okänd

Och låt inte ryggen till någon bli vänd

 

Räck den till någon som behöver den nu

Räck den och se och få tillbaka du

 

att skänka någon ett stöd på vägen

Det kan man göra i alla lägen

 

utan att göra någon o rätt

Att räcka en hand är jätte lätt

av:"MB Chron"


          

Av MB Chron - 17 november 2009 11:05

Källa:

Wikipedia, den fria encyklopedin


Crohns sjukdom

är en inflammatorisk sjukdom som kan drabba mag-tarmkanalen överallt från munnen till anus. Den räknas till gruppen inflammatoriska tarmsjukdomar, där också ulcerös kolit och mikroskopisk kolit ingår.


Sjukdomen har fått sitt namn efter Dr. Burrill Crohn.


Oftast är slutet av tunntarmen och delar av hela tjocktarmen drabbade. Inflammationen sträcker sig över alla tarmvägglager. Buksmärta, viktminskning och diarré och blodig avföring är vanliga symtom. Perianala fistlar (blindgångar kring anus) och aftösa sår i munnen kan förekomma.

Oftast är bara delar av tarmen drabbade med tydliga gränser mellan friska och sjuka regioner.

  


Crohns sjukdom kan vara kopplad till ledinflammation (artrit), knölros och ögoninflammation (uveit). Sjukdomen är kronisk och går i skov (perioder). Den är också autoimmun.

Sjukdomens orsak är okänd men misstänks vara dels miljöfaktorer och dels en medfödd genetisk känslighet. Det finns ett fåtal fall då personer blivit friska

Diagnos

Vid diagnostik tar man ofta biopsier från tarmen samt tunntarmsröntgen.


Behandling

Kortison och 5-ASA används som förebyggande behandling. Ett skov behandlas med kortison samt antibiotika, oftast Metronidazol eller Ciprofloxacin. Nya studier har påvisat att anti-TNF-alphaantikroppar lindrar sjukdomen. I vissa svårare fall kan kirurgi komma i fråga

Presentation

Google Översätt

Fråga mig

7 besvarade frågor

Klocka

Gästbok

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2013
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

www.kvalitetskatalog.se

RSS

BESÖKSRÄKNARE

Hälsa bloggar

toppblogg

Blogtoplist.se

flag counter

free counters

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Bloggar Topplista

Blogg Topplista

Blogglista.se

Blogglista.se

Superblog.se

Topplista.se

Topplista.se - Nätets bästa sajter

frisim blogg ping

Pinga Frisim

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ kronisksjuk med Blogkeen
Följ kronisksjuk med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se